Despre noi

1. Amplasarea geografică a unităţii:

Este amplasată în zona dealurilor Subcarpaţilor Meridionali, în centrul Bazinului pomicol Dâmboviţa, în localitatea Voineşti, din Judeţul Dâmboviţa, la km.29 de pe DN 72A Târgovişte – Câmpulung – Muscel şi la cca 110 km de Bucureşti.

Geografic, amplasarea se încadrează între următoarele coordonate: latitudine 45ºN şi longitudine 25º15’E, altitudinea fiind cuprinsă între 400-600m.

Clima este temperată, cu veri fără călduri excesive şi ierni mai blânde, când temperatura rareori coboară sub -20ºC. Temperatura medie multianuală (normala zonei) este de 8,8ºC, iar suma precipitaţiilor anuale de 782mm. Zona este ferită de vânturi puternice datorită existenţei versanţilor de o parte şi de alta a Văii râului Dâmboviţa.

2. Actul normativ prin care este înfiinţată şi funcţionează:

Începând cu data de 1 ianuarie 1950, s-a înfiinţat prin HCM nr.1307 din 31 decembrie 1949, Staţiunea experimentală pomicolă Voineşti, denumire care s-a modificat în timp. Prin decrete şi legi de reorganizare a căpătat şi alte denumiri: Staţiunea de cercetări pomicole (1967 – 1979), Staţiunea de cercetare şi producţie pomicolă (1979-2002), Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură (2002 – prezent).

În prezent funcţionează conform HG nr.892/09.nov.2018, privind  reorganizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti şi Legii 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare din Legea 72/2011, ca instituţie de drept public, organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică. 

3. Forul tutelar al unităţii (în subordine, în coordonare):

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti, este în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” Bucureşti.

4. Evoluţia structurală a unităţii în timp:

Până la punerea în aplicare a HG 517/1999, activitatea staţiunii a fost structurată pe trei direcţii prioritate: Cercetare ştiinţifică; Producţie pomicolă (inclusiv material săditor); Valorificarea cercetărilor proprii în sectorul pomicol.

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a desfăşurat conform planului tematic şi a funcţionat în cadrul a 5 laboratoare: Genetică şi ameliorare; Agrotehnică pomicolă; Înmulţirea pomilor; Protecţia plantelor; Economie pomicolă.

Sectorul de producţie a fost organizat în 2 ferme cu profil pomicol, 1 fermă (pepinieră) pentru producerea materialului săditor pomicol, 1 Staţie pentru păstrarea şi valorificarea producţiei de fructe (Depozit 5.000 t).

Odată cu punerea în aplicare a HG 517/1999, activitatea desfăşurată la Staţiunea Voineşti s-a restructurat, funcţionând cu sectorul de cercetare şi sectorul de dezvoltare.