Rezultate obţinute

Rezultate obţinute în cercetarea ştiinţifică şi modul de implementare a
acestora în practică:

Staţiunea Voineşti se înscrie cu un număr de 31 soiuri omologate la speciile măr (19), păr (10), prun (2) şi 4 portaltoi (2 la măr şi 2 la prun), dar şi finalizarea unor tehnologii sau secvenţe tehnologice ale culturii pomilor în diferite sisteme: clasic, intensiv, superintensiv.

În pepiniera pomicolă s-au produs un număr de peste 8,5 milioane pomi din speciile măr, păr, prun, cireş, vişin, etc, material săditor pomicol care a stat la baza înfiinţării noilor plantaţii din Bazinul pomicol Dâmboviţa şi din alte zone pomicole din ţară. După anul 1990, ponderea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli, altoite în pepinieră a cunoscut o creştere continuă, în paralel cu diminuarea celor sensibile. Începând cu anul 2006, prin preluarea Bazei experimentare pomicole Bilceşti, anual au fost înmulţiţi şi valorificaţi 5-10.000 butaşi fortificaţi de afin.

Un rol disctinct în promovarea şi valorificarea rezultatelor din cercetare l-au avut:

·Loturile demonstrative cultivate în sistem de înaltă densitate cu soiuri noi şi cele privind eficacitatea produselor pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, organizate cu firmele Bayer şi Syngenta.
Rezultatele acestora au fost puse la dispoziţia cultivatorilor prin discuţii şi demonstraţii practice.

·Asigurarea consultanţei tehnice de specialitate, permanentă şi gratuită la sediul unităţii şi prin deplasări în plantaţiile din zonă, indiferent de forma de proprietate pentru transfer rapid şi eficient a noilor cunoştinţe de tehnologie pomicolă.

·Elaborarea programelor anuale de tratamente fitosanitare şi emiterea buletinelor de avertizare la speciile măr, păr, prun, cireş, pentru fermele  proprii ale Staţiunii Voineşti.

·Înmulţirea şi valorificarea în fiecare an a unui număr de 30000 – 45000 pomi din speciile măr, prun, păr, cais, piersic, cireş şi 10.000 butaşi fortificaţi de afin, din soiurile autorizate la înmulţire, nclusiv cele obţinute la SCDP Voineşti.

·SCDP Voineşti a pus la dispoziţie pepinierelor din ţară interesate, material biologic din categoria „Certificată” (ramuri altoi, marcote, pomi).

·Resursele genetice din Colecţia Naţională cu 696 soiuri de măr, sunt folosite direct în lucrările de ameliorare genetică. Anual au fost utilizaţi 10 – 12 genitori materni şi paterni în combinaţiile hibride pentru obţinerea soiurilor cu rezistenţăgenetică la boli.

Rezultatele cercetării ştiinţifice, au fost publicate în  reviste de specialitate, lucrări ştiinţifice şi de popularizare, lucrări prezentate în sesiuni ştiinţifice din
ţară şi străinătate, organizarea de expoziţii cu fructe, degustări, etc.

Prin rolul şi contribuţia sa în dezvoltarea complexă şi unitară a pomiculturii din judeţul Dâmboviţa, Staţiunea Voineşti se înscrie cu rezultate remarcabile atât la nivel naţional, cât şi pe plan internaţional.

Mai multe informaţii despre soiurile omologate puteţi afla aici.