Dezvoltare

Sectorul de dezvoltare are în subordine, Baza experimentală pomicolă nr.1 Voineşti, cu profil pomicol, Baza experimentală pomicolă nr.2 Izvoare, pentru producerea materialului săditor pomicol şi Baza experimentală pomicolă nr.3 Bilceşti, profilată pe cultura arbuştilor fructiferi (afin, coacăz) şi înmulţirea afinului de cultură.

Planurile de dezvoltare ale unităţii pe termen mediu şi lung:

Odată cu apariţia HG 892/09.nov.2018, deja s-a trecut la elaborarea unei strategii în domeniul cercetării  pe termen mediu şi lung, în vederea asigurării resurselor financiare de bază şi complementare de la bugetul de stat pentru cheltuielile curente şi de capital.

Asigurarea numerică şi consolidarea profesională a personalului de cercetare prin sisteme de formare profesională, dat totodată prin creşterea salarizării acestora.

Iniţierea unor tematici de cercetare-dezvoltare prioritare pe termen lung, de importanţă naţională care să aibă la bază obiectivele de dezvoltare durabilă a pomiculturii ţării noastre, în special crearea soiurilor la principalele specii pomicole, cu rezistenţă genetică la boli, adaptate mai bine la efectele schimbărilor climatice şi promovarea sistemelor moderne de cultură.

Achiziţionarea de noi echipamente pentru dotarea laboratoarelor de cercetare,  în vederea înlocuirii celor învechite pentru a putea face faţă standardelor din cercetarea pomicolă internaţională.

Promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice din pomicultură prin activităţi de diseminare la producătorii privaţi în vederea creşterii rolului unităţilor din cercetarea pomicolă, în zonele consacrate.