Cercetare

În prezent, sectorul de cercetare funcţionează cu laboratoarele: Ameliorare pomicolă, Tehnologie pomicolă,  Fitoprotecţie sanitară a pomilor, iar din anul 2006, odată cu preluarea prin protocol de la ICDP Piteşti Mărăcineni, a Bazei experimentale pomicole Bilceşti, din Judeţul Argeş, situată la altitudinea de 800 m, Staţiunea Voineşti şi-a extins cercetările privind cultura afinului şi comportarea unor soiuri de măr în zona premontană.

Obiectivele generale şi specifice ale activităţii de cercetare:

 • Conservarea resurselor genetice şi utilizarea fondului de germoplasmă la măr.
 • Crearea de soiuri noi de măr şi păr cu rezistenţă genetică la boli cu potenţial de producţie ridicat şi fructe de calitate, cu epoci diferite de maturare.
 • Studiul şi zonarea sortimentului pomicol la măr şi păr prin introducerea în cultură de noi soiuri din sortimentul mondial şi autohton.
 • Elaborarea de noi sisteme de cultură,  tehnologii şi secvenţe tehnologice, în scopul creşterii competitivităţii tehnico-economice pentru cultura mărului şi arbuştilor fructiferi.
 • Strategia de prevenire şi combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor din plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi.
 • Multiplicarea şi diversificarea obţinerii de material biologic de pomi şi arbuşti fructiferi, în vederea înfiinţării de plantaţii moderne.
 • Verificarea în fermele proprii a rezultatelor obţinute, promovarea şi diseminarea acestora în producţie.

            9. Rezultate obţinute în cercetarea ştiinţifică şi modul de implementare a acestora în practică:

Staţiunea Voineşti se înscrie cu un număr de 31 soiuri omologate la speciile măr (19), păr (10), prun (2) şi 4 portaltoi (2 la măr şi 2 la prun), dar şi finalizarea unor tehnologii sau secvenţe tehnologice ale culturii pomilor în diferite sisteme: clasic, intensiv, superintensiv.

În pepiniera pomicolă s-au produs un număr de peste 8,5 milioane pomi din speciile măr, păr, prun, cireş, vişin, etc, material săditor pomicol care a stat la baza înfiinţării noilor plantaţii din Bazinul pomicol Dâmboviţa şi din alte zone pomicole din ţară. După anul 1990, ponderea soiurilor de măr cu rezistenţă genetică la boli, altoite în pepinieră a cunoscut o creştere continuă, în paralel cu diminuarea celor sensibile. Începând cu anul 2006, prin preluarea Bazei experimentare pomicole Bilceşti, anual au fost înmulţiţi şi valorificaţi 5-10.000 butaşi fortificaţi de afin.

            Un rol disctinct în promovarea şi valorificarea rezultatelor din cercetare l-au avut:

 • Loturile demonstrative cultivate în sistem de înaltă densitate cu soiuri noi şi cele privind eficacitatea produselor pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, organizate cu firmele Bayer şi Syngenta. Rezultatele acestora au fost puse la dispoziţia cultivatorilor prin discuţii şi demonstraţii practice.
 • Asigurarea consultanţei tehnice de specialitate, permanentă şi gratuită la sediul unităţii şi prin deplasări în plantaţiile din zonă, indiferent de forma de proprietate pentru transfer rapid şi eficient a noilor cunoştinţe de tehnologie pomicolă.
 • Elaborarea programelor anuale de tratamente fitosanitare şi emiterea buletinelor de avertizare la speciile măr, păr, prun, cireş, pentru fermele  proprii ale Staţiunii Voineşti.
 • Înmulţirea şi valorificarea în fiecare an a unui număr de 30000 – 45000 pomi din speciile măr, prun, păr, cais, piersic, cireş şi 10.000 butaşi fortificaţi de afin, din soiurile autorizate la înmulţire, inclusiv cele obţinute la SCDP Voineşti.
 • SCDP Voineşti a pus la dispoziţie pepinierelor din ţară interesate, material biologic din categoria „Certificată” (ramuri altoi, marcote, pomi).
 • Resursele genetice din Colecţia Naţională cu 696 soiuri de măr, sunt folosite direct în lucrările de ameliorare genetică. Anual au fost utilizaţi 10 – 12  genitori materni şi paterni în combinaţiile hibride pentru obţinerea soiurilor cu rezistenţă genetică la boli.
 • Rezultatele cercetării ştiinţifice, au fost publicate în  reviste de specialitate, lucrări ştiinţifice şi de popularizare, lucrări prezentate în sesiuni ştiinţifice din ţară şi străinătate, organizarea de expoziţii cu fructe, degustări, etc.

Prin rolul şi contribuţia sa în dezvoltarea complexă şi unitară a pomiculturii din judeţul Dâmboviţa, Staţiunea Voineşti se înscrie cu rezultate remarcabile atât la nivel naţional, cât şi pe plan internaţional.